A WWW.BIZTOM.HU WEBOLDAL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

www.biztom.hu URL címen üzemelő weboldal üzemeltetője, a SCH.A.T. Kft.. (7100 Szekszárd, Külterület 01572/22 hrsz.., Cégjegyzék szám: 17-09-006519, Tel: +36 30 227 4722, E-mail: info@biztom.hu) az alábbiakban határozza meg a weboldal (továbbiakban Weboldal), a weboldalon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

 

FOGALMAK

Szolgáltatóa SCH.A. T. Kft., amely a www.biztom.hu weboldalt üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.
Weboldala Szolgáltató által a www.biztom.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználóaz a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a weboldalra belép, illetve azon regisztrál, és a weboldal funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.
Megrendelőaz a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a weboldal, és weboldalon értékesített termékeket, szolgáltatásokat.
Szolgáltatása weboldal Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani.
Hírlevéla Szolgáltató által nyújtott, a weboldalon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a weboldalon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó weboldalon megadott e-mail címére.
ÁSZFA Szolgáltató weboldalára vonatkozó, a weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

 

A weboldal leírása:

A www.biztom.hu egy biztonságtechnikai témát összefoglaló weboldal, amelynek célja a weboldalt böngésző felhasználók számára tájékoztatás nyújtása a különböző biztonságtechnikai rendszerek működéséről.
A weboldal célja a felhasználó biztonságtechnikai ismereteinek növelése, hírleveleken, videó útmutatókon, blogcikkeken keresztül.

 

 

A weboldal nyelve: magyar

 

A www.biztom.hu weboldal fenntartja magának a jogot az ÁSZF külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. A vevő felelőssége, hogy az ÁSZF módosítását kövesse. A módosítást követően a weboldal használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

A weboldalon történő böngészéssel és vásárlással elismeri a weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

 

 

Üzemeltetői adatok

Cégnév:
SCH.A.T. Kft.

Székhely:
7100 Szekszárd, Külterület 01572/22 hrsz. (Sió Ház, 6-os főút 141. km.)

Adószám:
14356919-2-17

Cégjegyzékszám:
17-09-006519

Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-125012/2017.

 

Szerződés nyelve:
magyar

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+36-30 227 4722

 

Kapcsolattartó neve:
Schrenk Dávid

 

Elektronikus elérhetőség:
info@biztom.hu

 

Postacím:
7100 Szekszárd, Külterület 01572/22 hrsz.

 

 

 

Adatkezelés

 

Az weboldal használata során a www.biztom.hu részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a szállító cégnek, a csomagok kézbesítése érdekében. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP-cím, látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat a biztom.hu kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a biztom.hu. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a biztom.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. A Felhasználók, akik a Weboldalon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.
 2. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Weboldalon, de a Weboldal valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.
 2. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek az ÁSZF-benmeghatározott Fogalmakkal.

A kezelt adatok köre

 1. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

5.1. A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

– e-mail cím

5.2. A Weboldalon a vásárláshoz megadható adatok:

– név

– telefonszám

– lakcím

5.4. A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

– e-mail cím

– név

5.7. Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

5.8. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Weboldal használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Weboldal a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

5.10. Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Weboldalt, illetve veszi igénybe a Weboldal szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

 

Az adatkezelés célja

 1. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:
 2. a) Weboldalon történő regisztráció
 3. b) Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele
 4. c) Felhasználó azonosítása
 5. d) Weboldal és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
 6. e) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
 7. f) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
 8. g) az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
 9. h) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Weboldalon külön kifejezetten hozzájárult,
 10. i) Felhasználónak címzett, a Weboldallal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Weboldalon regisztrált e-mail címére,
 11. j) Felhasználónak címzett, a Weboldallal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Weboldalon regisztrált e-mail címére,
 12. k) bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,
 13. l) Weboldal hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,
 14. m) piackutatás,
 15. n) a Weboldalon a Felhasználó accountjának perszonalizálása, testre szabása,
 16. o) promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók),
 17. Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A 6./h) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Weboldalon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Weboldalon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A 6./h) pont nem foglalja magában a fenti 6./i pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Weboldallal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Weboldalon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Weboldal funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

A Felhasználó többféle tematikus hírlevélre is feliratkozhat, a Szolgáltató csak azon hírleveleket küldi meg a Felhasználónak, amelyre a Felhasználó a Weboldalon feliratkozott.

Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.
 2. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Weboldalon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama

 1. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb addig kezeli, amíg azok törlését felhasználó nem kérelmezi.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

 1. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató jogosult

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

 1. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:
 2. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 3. b) személyes adatai helyesbítését;
 4. c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 5. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatbiztonság

 1. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.
 2. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
 2. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
 3. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Weboldalra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.
 4. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Weboldalon való regisztrációját megszüntetni.

 

Szekszárd, 2017. július 24.